Tijdlijn van cao NWb

Klik op één van de kleurige banden in de tijdlijn om een fragment te selecteren in de periode vanaf 2011 tot in onze nabije toekomst. Deze tijdlijn visualiseert het traject dat is afgelegd en zoals dat nog voor ons ligt voor de cao NWb. Aantrekkelijk werk geeft je energie en de cao NWb biedt je de kans om nauw betrokken te zijn bij de keuzes die hiervoor gemaakt worden.

Visie

Media

Evenementen

Cao

 • 08/01/2011

 • 09/01/2012

 • 10/15/2012

 • 03/06/2013

 • 03/28/2013

 • 04/18/2013

 • 04/25/2013

 • 05/01/2013

 • 05/20/2013

 • 02/27/2014

 • 09/15/2015

 • 09/25/2015

 • 10/03/2015

Investeren in mensen

De werkgevers en de vakbonden hebben samen hun visie ontwikkeld op de nieuwe arbeidsverhoudingen voor de netwerkbedrijven. Zij hebben die opgeschreven in het document ‘Investeren in mensen’. U kunt hun visie hier lezen.

Ontwikkeling cao NWb 2.0 en website

Introductie cao NWb 2.0

www.caonwb.nl

1e cao-overleg.

In dit overleg hebben werkgevers en vakbonden verkennend met elkaar gesproken. Vanzelfsprekend over de financiële ruimte voor een cao-afspraak. Maar ook over thema’s als resultaatafhankelijke beloning en wat er voor nodig is om werknemers goed en gemotiveerd hun werk te kunnen laten doen.

Enquête cao NWb 2013

De werkgevers en werknemersvertegenwoordigers in de sector NWb horen graag de mening van alle werknemers over belangrijke cao-onderwerpen. De werknemers hebben daarom de gelegenheid gekregen een enquête op www.caonwb.nl/maakeenpunt in te vullen. Met het invullen van enkele quizvragen maakten zij bovendien kans op een iPad mini.

Arbeidsvoorwaardenruimte en resultaten enquête

De resultaten van de enquête vind je hier. Een werkgroep die bestaat uit deskundige vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers gaat hiermee aan de slag.

Sluiting achterban raadpleging

De leden van de Abvakabo FNV en CNV Publieke Zaak hebben ingestemd met het cao-akkoord dat partijen op 10 april 2013 sloten. De VMHP-N rondt het besluitvormingsproces af op 1 mei a.s. De werkgevers hebben ingestemd met het akkoord. De nieuwe cao is van kracht vanaf 1 mei 2013. De cao loopt tot 1 november 2015. Lees hier meer over de afspraken in het akkoord. Volg deze link voor de bijlage over Duurzame Inzetbaarheid.

Naast een nieuwe cao hebben partijen ook hun visienotitie geactualiseerd: Investeren in en door mensen. Lees hier meer over deze visie.


Nieuwe cao NWb 2013 van kracht

Uitwerking cao-afspraken werkgevers en werknemers

Het Nieuwe Werken in de CAO NWb

Cao-partijen zetten handtekeningen onder nieuwe afspraken in de cao NWb over Het Nieuwe Werken.

Start cao-review: maak opnieuw een punt met jouw m

De nieuwe besprekingen voor de cao staan weer voor de deur. Tijd om alle meningen te inventariseren. Werkgevers en werknemersvertegenwoordigers in de sector NWb horen graag de mening van alle werknemers over belangrijke cao-onderwerpen. De werknemers hebben daarom tot 29 september de gelegenheid gekregen de cao-review in te vullen op maakopnieuweenpunt.caonwb.nl.

Resultaten cao-review

Alle meningen zijn geïnventariseerd en de resultaten zijn in kaart gebracht. De resultaten van de cao-review zijn bekend. Een werkgroep die bestaat uit deskundige vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers gaat hiermee aan de slag.

Cao-besprekingen van start

Met de  resultaten van de cao-review gaan wij de cao-besprekingen in.

10