03.11.2015 10:00

Akkoord over de cao NWb 2015 - 2018

De cao NWb 2013 liep af op 31 oktober 2015. Op 27 oktober hebben de delegaties van WENb- en vakbondszijde een onderhandelaarsakkoord bereikt. Zij zullen het akkoord met een positief advies aan hun achterbannen voorleggen.


Akkoord over de cao NWb 2015 - 2016

In het akkoord zijn onder andere afspraken gemaakt over het salaris, duurzame inzetbaarheid en werkgelegenheid, reparatie van de WW en de bovenwettelijke aanvulling daarop en de afbouwregeling ploegendienst. Verder hebben partijen afgesproken om de cao in de looptijd op een aantal onderdelen te moderniseren en aan te passen. Het hele akkoord leest u hier.
De verwachting is dat de achterbanraadpleging medio november zal zijn afgerond. Dan zal ook de cao op de website worden aangepast. Wij zullen dan ook ingaan op de raakvlakken tussen de input uit de cao-review van september en het akkoord.