02.05.2013 00:00

Het Nieuwe Werken in de CAO NWb

27 februari 2014 - Cao-partijen zetten handtekeningen onder nieuwe afspraken in de cao NWb over Het Nieuwe Werken.


Cao-partijen zetten handtekeningen onder nieuwe afspraken in de cao NWb over Het Nieuwe Werken.

Cao-partijen zetten handtekeningen onder nieuwe afspraken in de cao NWb over Het Nieuwe Werken.

Alle wijzigingen op een rij
Artikel 2.1.1 lid 1c: toevoeging van werklocatie(s) en werkgebied
Artikel 2.3: Nieuw artikel, waarin is opgenomen dat de werkgever bepaalt wie in aanmerking komt voor het hebben van eigen invloed op de werktijden
Artikel 2.4: Standplaats wordt vervangen door werkplek(ken) en werkgebied
Artikel 2.5: vervalt
Artikel 3.1 lid 4: Nieuw lid, waarin is bepaald dat als de werknemer eigen invloed heeft op zijn werktijden hij ervoor moet zorgen dat hij gemiddeld over een jaar genomen , het afgesproken aantal uren per week werkt.
Artikel 3.2: toevoeging ‘rooster’.
Artikel 3.2 lid 3: Nieuw lid inzake zelf roosteren.
Artikel 3.2 lid 4: Nieuw lid inzake toeslag ingeval van werken buiten de standaard werktijd.
Artikel 3.2.1: Toevoeging waarin is bepaald dat als de werknemer zelf invloed heeft op zijn werktijden er geen recht is op een zaterdag-, zondag-, of feesttoeslag, als de werknemer er zelf voor kiest om op deze dagen te werken.
Artikel 3.5: Nieuw kopje ‘overwerk en eigen invloed op jouw werktijden’, inzake overwerk en het al dan niet recht hebben op een toeslag.
Artikel 4.7 lid 2: Nieuw lid inzake het zelf kiezen van duurzaam reizen
Artikel 4.8: Nieuw artikel inzake het faciliteren van een andere werkplek
 
Voor een overzicht van de aangepaste teksten klikt u hier.