Gebruik en aansprakelijkheid website

Je bent ingelogd op de cao NWb 2011. De tekst van deze cao is in de looptijd ervan geheel vernieuwd. Cao-partijen hebben geen inhoudelijke wijzigingen willen aanbrengen. Zij hebben hierop bij de tekstomzetting zorgvuldig gelet. Wanneer er toch een verschil tussen de oude en deze tekst wordt geconstateerd, dan geldt de oude tekst. Cao-partijen zullen dan in overleg met elkaar deze tekst verhelderen, zodat discussie wordt voorkomen.   

Aansprakelijkheid

De WENb is niet aansprakelijk voor het tijdelijk geheel of gedeeltelijk niet beschikbaar zijn van de website.
De WENb aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor de inhoud van andere websites waarnaar met een hyperlink of anderszins wordt verwezen. Deze zijn slechts opgenomen om de gebruiker van de website nader te informeren.

Gebruik van de website

Je mag cao-teksten downloaden en/of kopiëren voor eigen gebruik.