Verklaring caoNWb

De ondergetekenden

de Werkgeversvereniging WENbFNV
gevestigd te Amsterdam

CNV Overheid en Publieke Diensten
gevestigd te Utrecht

de VMHP-N
gevestigd te Arnhem

partij ter ene zijde

elk als partij ter andere zijde


VERKLAREN


De bijgaande Collectieve Arbeidsovereenkomst cao NWb, looptijd 1 november 2015 tot 1 mei 2018 te zijn aangegaan.

 

Aldus overeengekomen te .....  , d.d. ..... 2015

Werkgeversvereniging WENb
Maurits Derksen

FNV
Oskar van Rijswijk

CNV Overheid en Publieke Diensten
Arno Reijgersberg

VMHP-N
Otto Hoole

Naar boven