Bijlage 5

Afbouwregeling na het definitief verlaten van de ploegendienst of overplaatsing naar een rooster met een lagere toeslag

 

Afbouwregeling

 1. Als je definitief de ploegendienst verlaat, dan geldt de volgende afbouwregeling:
  Je ontvangt een aflopende uitkering gedurende een periode die wordt berekend aan de hand van het aantal volle jaren dat je in ploegendienst hebt gewerkt.

  Aantal jaren
  ploegendienst
  1-4 jaar    5-9 jaar    10-14 jaar    15 jaar of meer    Uitkering
  4 mnd 8 mnd 12 mnd 18 mnd 80%
  4 mnd 8 mnd 12 mnd 18 mnd 60%
  4 mnd 8 mnd 12 mnd 18 mnd 40%
  4 mnd 8 mnd 12 mnd 18 mnd 20%

  Behoud van het afbouwbedrag
 2. Nadat je 10 volle jaren bij je werkgever in ploegendienst hebt gewerkt, begin je een garantiepercentage op te bouwen. Het afbouwpercentage zal niet dalen beneden het door jou opgebouwde garantiepercentage.
 3. Je bouwt vanaf het 11e jaar een percentage op van 4% voor elk vol jaar werken in ploegendienst. Je bereikt hiermee de maximale opbouw na 35 jaar werken in ploegendienst

  Definitieve plaatsing in een rooster met een lagere toeslag
 4. Wanneer je definitief in een rooster komt waarvoor een lagere ploegendiensttoeslag geldt, dan wordt het voorgaande ook toegepast op het verschil tussen de oude en de nieuwe toeslag.

  Aanpassing van het bedrag
 5. Andere salarisverhogingen dan de algemene salarisverhogingen worden in mindering gebracht op betalingen op grond van deze regeling. Algemene salarisverhogingen worden niet in mindering gebracht.
 6. Als je de ploegendienst verlaat wegens medische noodzaak en jij een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangt waarmee het vervallen van de ploegendiensttoeslag wordt gecompenseerd, dan is deze regeling niet (meer) van toepassing.

  Overgangsregeling

  Als je op 30 oktober 2015 in dienst was van je werkgever, wordt voor jou een individueel garantiepercentage bepaald op basis van de cao NWb 2013-2015 met als peildatum 1 november 2015. Wanneer vervolgens als gevolg van een reorganisatie jouw toeslag wordt verlaagd of vervalt en het individuele garantiepercentage is hoger dan het percentage volgens de nieuwe regeling, dan geldt voor jou het hogere individueel vastgestelde percentage.

Naar boven